04.10.

Seniorské gymnázium se vrací do programu KC Archa Poruba a od října se můžete těšit na: Německý jazyk, Literaturu, Zdravovědu a první pomoc, Biologie, Enviromentální vzdělávání, Zeměpis a geografie. Ve středy odpoledne a pátky dopoledne.
Více informací v programu KC Archa Poruba.
Vstupné zdarma, pouze pro členy.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.