05.12.

Ve středu 11.12. od 14.30h se bude konat v našem centru zdravotní přednáška paní Czekajové na téma Cévní nemoci vyššího věku.

Zdravotní přednášky paní Czekajové jsou v našem centru velmi vyhledávané a oblíbené díky její skvělé schopnosti zaujmout posluchače formou výkladu a názorných ukázek.

Přijďte i vy mezi nás. Vstupné zdarma, pouze pro členy.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.