Myšlenkou založit komunitní centrum pro seniory vyslovili na začátku roku 2015 zaměstnanci společnosti RESIDOMO z Klientského centra v Ostravě - Porubě, kteří často od místních seniorů slýchávali, že jim chybí místo pro setkávání. „Scházíme se na lavičkách, v zimě chodíme do obchodního centra, není to důstojné,“ zaznívalo z jejich úst.

Jako ideální se jevily prostory bývalé taneční školy na ulici 17. listopadu, které byly delší dobu nevyužité. Společnost RPG Byty je, jako jejich vlastník, nechala na své náklady spolu s dalšími ostravskými firmami zrekonstruovat a dala je místním seniorům k dispozici.
Rekonstrukce trvala 5 měsíců a náklady dosáhly částky 4 miliony korun. Na přípravě projektu se ve svém volném čase podílely desítky zaměstnanců RPG Byty. Po pracovní době zapojili do úklidu, stěhování i příprav na otevření.
Rovněž každodenní provoz centra hradí společnost RESIDOMO.
Komunitní centrum Archa je otevřeno každý všední den od 14 do 17 hodin.
V centru se nachází velký společenský a menší přednáškový sál, dvě klubovny, poradenská místnost kuchyňka a šatny. Senioři se mohou těšit na program každý všední den.
Aktivity konané v centru jsou bezplatné, u těch hrazených je cena nastavena tak, aby byla pro seniory přijatelná.
Centrum také spolupracuje s některými neziskovými organizacemi, jako je například humanitární organizace ADRA nebo mobilní hospic Strom života, a také s místními spolky jako je Svaz důchodců Ostrava, spolek Seniors a další.
Podmínkou pro vstup na většinu akcí je členství v tzv. „Klubu přátel Komunitního centra Archa“. Členem se stáváte po vypsání jednoduché přihlášky, která je ke stažení v sekci přihláška. Podmínky členství najdete v záložce Provozní řád. 

 

Pronájem komunitních center

Nabízíme možnost pronájmu komunitních center Havířov a Karviná. Aktuální ceník naleznete v odkazu níže.

Zobrazit ceník pronájmu.


Komunitní centrum Archa slouží seniorům z Poruby, kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým věcem a setkávat se s přáteli. Podmínkou pro vstup do centra a využívání jeho prostor je členství v tzv. "Klubu přátel Archa". Tímto opatřením docílíme, že do centra budou docházet lidé, o nichž budeme mít přehled a zamezíme riziku krádeží. Členem se stáváte tehdy, když vypíšete jednoduchou přihlášku, která je ke stažení na našem webu v sekci přihláška, nebo ji obdržíte na recepci. Členové platí roční poplatek 100 Kč, ze kterého se následně platí např. sanitární prostředky.